bronze

venus

Aquestes dones de formes generoses
un poema a la Mare Terra.
són figures d'iniciació...
al fons d’un mateix,
al cor de la matèria

L. LARA