instal·lacions

El llenguatge de la pedra, tallada, erigida (alçada), apilada, suspesa, tenyida... ens parla d’intemporalitat

l. lara