aigua

gàrgoles

Pedra canal per on vessa l’aigua, la vida

L. LARA